සියලු ප්රවර්ග
EnglishEN
3.6-5kW Hybrid PV ඉන්වර්ටර්

Hisen Power 3.6-5kW Hybrid Inverter

තොග වෙළෙන්දන් සහ බෙදාහරින්නන් සඳහා

Hisen Power 3.6-5KW plus version single phase string inverter is a perfect solution for residential installations thanks to its compact size. have dual MPPTs which can be utilized in complex design environments. The maximum input current per string is up to 15A, which is compatible with high-efficiency modules and bi-facial modules.

ඉක්මන් උපුටා ගැනීමක් ලබා ගන්න

On-Off Grid Hybrid Solar Inverter

3.6-5kW Hybrid PV ඉන්වර්ටර්
  • 200% PV Over Management
  • Small & Light
  • 200% Backup Overload Capacity
  • ස්මාර්ට් බලශක්ති කළමනාකරණ පද්ධතිය
  • Low and High Temperature Management
  • Less Power Failure

3.6-5kW Hybrid PV ඉන්වර්ටර්

තාක්ෂණික පිරිවිතර

  • ECO-INV-SPH3.6KW
  • ECO-INV-SPH5.0KW
  • ECO-INV-SPB5.0KW
PV ආදානය
උපරිම. PV ආදාන බලය:7.36 kWඋපරිම. PV ආදාන වෝල්ටීයතාවය:580V
MPPT Range:100 ~ 550VStart-Up Voltage:100V
උපරිම. ආදාන ධාරාව:15A/ 15 ඒඋපරිම. කෙටි පරිපථ ධාරාව:18.75A / 18.75A
MPPT ට්රැකර්:2MPP ට්රැකර් එකකට නූල්:'1/1
ජාල වරාය
Rated Output Power :3.68kVAඋපරිම. ආදාන බලය:7.36kVA
Rated Grid Voltage:ඩීජාල වෝල්ටීයතා පරාසය:180 ~ 270Vac
ශ්‍රේණිගත ජාල සංඛ්‍යාතය:50 / 60Hzබලශක්ති සාධකය:-0.8 ~ + 0.8
THDi:
උපස්ථ වරාය
උපරිම. උපස්ථ බලය:7.36kVA/7.36kWRelative Backup Voltage:ඩී
Rated Backup Frequency:50 / 60HzTHDv:<30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load)
DCV:<100mVලාංඡන අනුපාතය:3:01
මාරු කාලය:<10ms
කාර්යක්ෂමතාව
උපරිම. කාර්යක්ෂමතාව:97.3%Europe Efficiency:96.2%
MPPT Efficiency:99.9%වට චාරිකා කාර්යක්ෂමතාව:90%

සාමාන්ය දත්ත
කියාත්මක උෂ්ණත්වය:-20 ~ 60 ℃සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාව:0~95%(No Condensing)
මෙහෙයුම් උන්නතාංශය:≤4000mසිසිලස:ස්වභාව සංවහනය
ශබ්දය:<30dBස්ථල විද්‍යාව:ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රහිත
මානයන් (W*H*D):590 * 405 * 205mmආරක්ෂණ උපාධිය:IP65
බර:18kgවගකීම්:5 years /10 years(optional)
HMI & Comm.
Communication with BMS:CAN / RS-485පැටවීම අධීක්ෂණය:මීටරය / CT / උපස්ථ පෙට්ටිය
බාහිර සන්නිවේදනය:RS-485 / WIFI / 4G / ඊතර්නෙට්පරිශීලක අතුරුමුහුණත:LED / LCD
සහතිකය
Safety Regulation:IEC 62109-1&2; IEC 62477ඊඑම්සී:EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
ජාල නියාමනය:CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE


ආදාන DC
Max. PV Input Power :10 kWMax. PV Input Voltage :580V
MPPT Range :100 ~ 550VStart-Up Voltage :100V
උපරිම. ආදාන ධාරාව:15A / 15AMax. Short Circuit Current :18.75A / 18.75A
MPPT Trackers :2Strings Per MPP Trackers :1/1
ජාල වරාය
ශ්‍රේණිගත නිමැවුම් බලය:5kVA/4.6kVA(DE)උපරිම. ආදාන බලය:10kVA
Rated Grid Voltage:ඩීජාල වෝල්ටීයතා පරාසය:180 ~ 270Vac
ශ්‍රේණිගත ජාල සංඛ්‍යාතය:50 / 60Hzබලශක්ති සාධකය:-0.8 ~ + 0.8
THDi:
උපස්ථ වරාය
උපරිම. උපස්ථ බලය:10kVA/10kWRelative Backup Voltage:ඩී
Rated Backup Frequency:50 / 60HzTHDv:<30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load)
DCV:<100mVලාංඡන අනුපාතය:3:01
මාරු කාලය:<10ms
කාර්යක්ෂමතාව
උපරිම. කාර්යක්ෂමතාව:97.3%Europe Efficiency:96.2%
MPPT Efficiency:99.9%වට චාරිකා කාර්යක්ෂමතාව:90%
සාමාන්ය දත්ත
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය:-20 ~ 60 ℃සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාව :0~95%(No Condensing)
Operating Altitude :≤4000mසිසිලස :ස්වභාව සංවහනය
ශබ්දය :<30dBTopology :ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රහිත
Dimensions(W*H*D) :590*405*205mmProtection Degree :IP65
බර:19.5kgවගකීම්:5 years /10 years(optional)
විශේෂාංග
Max. Backup Power :7.36kVA/7.36kWRelative Backup Voltage :ඩී
Rated Backup Frequency :50 / 60HzTHDv :<30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load)
DCV :<100mVCrest Ratio :3:01:00
මාරු කාලය:<10ms
HMI & Comm.
Communication with BMS :CAN / RS-485Load Monitoring :මීටරය / CT / උපස්ථ පෙට්ටිය
External Communication :RS-485 / WIFI / 4G / ඊතර්නෙට්User Interface :LED / LCD
සහතිකය
Safety Regulation:IEC 62109-1&2; IEC 62477ඊඑම්සී:EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
ජාල නියාමනය:CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE
ජාල වරාය
ශ්‍රේණිගත නිමැවුම් බලය:5kVA/4.6kVA(DE)උපරිම. ආදාන බලය:10kVA
Rated Grid Voltage:ඩීජාල වෝල්ටීයතා පරාසය:180 ~ 270Vac
ශ්‍රේණිගත ජාල සංඛ්‍යාතය:50 / 60Hzබලශක්ති සාධකය:-0.8 ~ + 0.8
THDi:
උපස්ථ වරාය
උපරිම. උපස්ථ බලය:10kVA/10kWRelative Backup Voltage:ඩී
Rated Backup Frequency:50 / 60HzTHDv:<30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load)
DCV:<100mVලාංඡන අනුපාතය:3:01
මාරු කාලය:<10ms
කාර්යක්ෂමතාව
උපරිම. කාර්යක්ෂමතාව:97.3%Europe Efficiency:96.2%
MPPT Efficiency:99.9%වට චාරිකා කාර්යක්ෂමතාව:90%
සාමාන්ය දත්ත
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය:-20 ~ 60 ℃සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාව :0~95%(No Condensing)
Operating Altitude :≤4000mසිසිලස :ස්වභාව සංවහනය
ශබ්දය :<30dBTopology :ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රහිත
Dimensions(W*H*D) :590*405*205mmProtection Degree :IP65
බර:18kgවගකීම්:5 years /10 years(optional)
විශේෂාංග
Max. Backup Power :7.36kVA/7.36kWRelative Backup Voltage :ඩී
Rated Backup Frequency :50 / 60HzTHDv :<30% (Linear Load) / <50*(Non-Linear Load)
DCV :<100mVCrest Ratio :3:01:00
මාරු කාලය:<10ms
HMI & Comm.
Communication with BMS :CAN / RS-485Load Monitoring :මීටරය / CT / උපස්ථ පෙට්ටිය
External Communication :RS-485 / WIFI / 4G / ඊතර්නෙට්User Interface :LED / LCD
සහතිකය
Safety Regulation:IEC 62109-1&2; IEC 62477ඊඑම්සී:EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
ජාල නියාමනය:CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2, NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE

සිද්ධි අධ්යයනය

නිති අසන පැණ

පහතින් ඔබ අපෙන් වැඩිපුරම අසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සොයා ගනු ඇත, නමුත් ඔබට අමතර ප්‍රශ්න ඇත්නම් අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

අප අමතන්න
අප අමතන්න

අපගේ මිත්‍රශීලී කණ්ඩායම ඔබෙන් ඇසීමට කැමතියි!

නම *
tel
විද්යුත් තැපෑල *
පණිවිඩ *

උණුසුම් කාණ්ඩ